เมล่อน

เมล่อน

ผลไม้น่ากิน

https://en.wikipedia.org/