อะเคบิ

อะเคบิ

ผลไม้น่ากิน

https://en.wikipedia.org/wiki/Akebia