สตรอว์เบอร์รี่

สตรอว์เบอร์รี่

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/