มะนาวนิ้วออสเตรเลีย

มะนาวนิ้วออสเตรเลีย

ผลไม้น่ากิน

https://en.wikipedia.org/