ฝรั่ง

ฝรั่ง

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/