ฌาบูชีกาบา – องุ่นบราซิล (Jabuticaba)

ฌาบูชีกาบา – องุ่นบราซิล (Jabuticaba)

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/