กล้วยครั่ง

กล้วยครั่ง

ผลไม้น่ากิน

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_banana