กระท้อน

กระท้อน

ผลไม้น่ากิน

https://th.wikipedia.org/